Welkom op de website van judoclub Asahi '90 Kruishoutem.

Het woord judo betekent 'zachte weg', waarbij het woordje do (weg) verwant is aan tao en naast de betekenis 'manier' ook de connotatie heeft van 'levenspad'.
Judo is dus een levenswijze.

Welkom Geschiedenis

AdministratieLinks

Vlaamse Judo Federatie
Banner
GESCHIEDENIS PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 28 december 2011 16:29

Judo

De judo-sport is ontstaan vanuit de Ju-Jutsu krijgskunst. Het waren, volgens oude handschriften (Densho's), de Japanse meesters Hitotsubashi en Sekiguchi Jujin die deze kunst onderwezen. In die tijd werd Ju-Jutsu bijna uitsluitend beoefend door de klasse der krijgers. De ridderkaste der Samurai's genoten het voorrecht twee zwaarden te mogen dragen, een lang en een kort. Het dragen van wapens was voor gewone burgers volledig verboden. Als de Samurai tijdens het gevecht werd ontwapend, moest hij met de blote hand verder vechten. Deze technieken, die van het vechten met zwaarden en vechten met blote handen, leerde de Samurai op scholen. De specialiteiten van deze scholen werden opgetekend in zeer geheime boeken: de Densho's. Het is uit de kunst van het vechten met blote handen, Kumi-Uchi, dat later de Ju-Jutsi ontstaan is.

Het is in 1868 dat, vanwege het verdwijnen van het feodale stelsel in Japan, de ouden zeden en gebruiken werden afgeschaft. De Samurai's mochten van de overheid geen zwaarden meer dragen en de toelagen aan de scholen die de krijgskunst onderwezen werd afgeschaft.

De Ju-Jutsi-meesters waren gedwongen om aan iedereen les te geven die hiervoor wou betalen. Dit maakte dat de Densho's niet langer een geheim waren. De gewone burgers namen stilaan de vroegere geheime spelregels van de vechtkunst met blote handen over.

Judoclub

De judosport in Kruishoutem is niet nieuw. Reeds in 1971 werd er een eerste judoclub opgericht met de naam 'Judoclub Asahi'.

Na het organiseren van een succesvolle demonstratietraining in de turnzaal van de school Sancta Familia, werd op 9 mei 1971 de nieuwe club boven de doopvont gehouden. De club was aangesloten bij de Vlaamse Judofederatie en had nummer 4065. Voorzitter was Dhr. Marcel Carmois en secretaris Mvr. Canters.

Men koos als naam voor de club 'Asahi', wat 'opkomend' betekent. Hiermee wou men aangeven dat de club een opkomende en beginnende club was die nog veel kon groeien.

De trainingen werden geleid door Carlos Van Steenkiste (1e dan) en vonden aanvankelijk plaats in zaal Telex. Omdat deze zaal niet echt geschikt was als dojo, verhuisde de club in 1978 naar de sporthal van Kruishoutem. Judoclub Asahi telde gedurende zijn bestaan gemiddeld zo'n 55 leden, maar in 1983 kwam de club in moeilijkheden. Zo vertrokken verscheidene leden naar andere clubs, verbrokkelde het bestuur en had de trainer te veel andere bezigheden. Door de opeenstapeling van deze feiten werd Judoclub Asahi in 1983 ontbonden.

In 1989 duikt de judosport in Kruishoutem terug op. Op initiatief van Dhr. Jan Vanderhaegen (directeur van de gemeentelijke sporthal) en Dhr. Geert Steyvers (1e dan) werd op zaterdagvoormiddag in de sporthal een reeks van tien initiatielessen georganiseerd.

Deze initiatielessen kenden een zodanig succes dat enkele mensen besloten om de handen in elkaar te slaan en in Kruishoutem een nieuwe judoclub op te richten. De startvergadering ging door op 29 oktober 1990 en de club kreeg de naam 'Judoclub Asahi '90', verwijzend naar de vroegere club en het jaar van de heroprichting.

Op 2 oktober 1991 is de officiële aansluiting van J.C. Asahi '90 Kruishoutem bij de Vlaamse Judofederatie een feit en de club krijgt het aansluitingsnummer '4072'.

Voorzitter van de nieuwe club werd Dirk Van Der Heggen en de secretaris Jean Jaecques. Een jaar later wisselden deze personen echter van functie en in 1994 werd de secretarisfunctie overgenomen door Paul Gistelinck.

Jean-Marie Van De Populiere (6e dan) werd aangetrokken als technisch directeur en hoofdtrainer. Geert Steyvers, die reeds de initiatielessen in 1989 had begeleid, werd hulptrainer. Door vele promotiecampagnes en demonstratietrainingen én door de grotere bekendheid van de judosport in België, steeg het aantal leden zienderogen. De dojo werd dan ook te klein en uitbreiding drong zich op. In 1999 gaven het gemeentebestuur en de directie van de sporthal hun fiat en werd er een aanzienlijke ruimte bijgebouwd.

Laatst aangepast op dinsdag 30 augustus 2022 14:17